Assessorament Econòmic- Financer

Proposta de valor

Ajudar a l’empresari en la presa de decisions proporcionant recolzament sistemàtic, informació i anàlisi.

Ajustem les nostres dedicacions a les necessitats del client. 

Procurar que els nostres serveis siguin una font de guanys per l’empresa.

Incorporar una visió externa i menys emocional (reflexió sobre acció) del negoci.

U

Anticipar problemes.

Àmbit d’actuació

h

Assessorament econòmic i financer.

  • Elaboració i anàlisi d’estats financers.
  • Definició i implementació del quadre d’indicadors del negoci.
  • Suport en les negociacions amb entitats financeres.

Reestructuracions – Plans de viabilitat empresarial.

Valoracions d’empresa.