Informes Pericials Econòmics

Proposta de valor

Experiència

N

Qualitat

Independència i objectivitat

U

Anàlisi

+

Credibilitat

Empatia

v

Comunicació

Àmbit d’actuació

Laboral

Fiscal

w

Matrimonial

Mercantil

Civil

Penal

Col·laboracions