Recolzament a emprenedors

I

Decisió d'emprendre

 • Condicionants que propicien la decisió d’emprendre.
 • Emprenedor de necessitat vs oportunitat.

Gestació de la idea

 • Detecció de la idea.
 • Identificació de la oportunitat de negoci.
Z

Projecte de negoci

 • Desenvolupar la idea.
 • Pla de Negoci.
 • Anàlisi projecte.
 • Decisió d’emprendre.
h

Creació de l'empresa

 • Constitució de l’empresa.
 • Inici de les operacions.
R

Consolidació de l'empresa

 • Mesures a adoptar per sobreviure i créixer.

Col·laboracions