Valoració d’empreses

Valoració d’empreses

+

Separació de socis

Valoració a sol·licitud del jutjat

Valoració de branques d'activitat o actius

Valoració d'startups

Operacions entre parts vinculades. Enfocament fiscal

Assessorament en la inversió o desinversió