L’economia de les seccions del Barça

L’economia de les seccions del Barça

Com probablement ja sabrà, a finals de juliol la junta directiva del Fútbol Club Barcelona va signar els comptes anyals corresponents a la temporada 2.013-2.014; en propers articles aprofundirem en la situació econòmica actual del club. No obstant, avui els proposo di...