Interessantíssim video de set minuts on s’expliquen aspectes emocionals que afecten la decisió d’emprendre i el posterior desenvolupament del projecte.