L’èxit empresarial es deu fonamentalment a aspectes interns propis de cada empresa. Per tant, cal que generem avantatges competitius mitjançant la valoració estratègica dels recursos i capacitats que disposem o bé tenim al nostre abast, entenent per recursos i capacitats el conjunt d’elements, factors, actius, habilitats, atributs que l’empresa té o controla. El repte de la direcció és descobrir com passar de les habilitats i recursos individuals a les capacitats col.lectives per mitjà de les rutines organitzatives.