El maig de 2016, BANCO POPULAR va dur a terme una ampliació de capital de2.500.000.000 euros amb l’objectiu de “reforçar el Balanç i millorar la rendibilitat i la capacitat de generació futura de capital” a la que varen acudir milers d’inversors que van invertir els seus estalvis en l’entitat financera.

Al juny de 2017, el Banc Central Europeu a través de la Junta de Resolució Única va considerar que BANCO POPULAR era econòmicament inviable i va acordar intervenir i vendre’l al Banco de Santander per 1 Euro i, en conseqüència, la pèrdua de la inversió realitzada pels inversors que van acudir a l’ampliació de capital.

El gran nombre d’afectats estan generant una cascada de litigis civils amb l’objectiu principal de declarar nul·la la compra de les accions de BANCO POPULAR adduint que la informació financera publicada en el moment de l’augment de capital no reflectia la realitat de la seva situació financera. És en aquest àmbit on esdevé especialment important l’elaboració d’un informe pericial econòmic com a mitjà de prova que acrediti l’incompliment de les obligacions d’informació i veracitat per part dels administradors del BANC POPULAR.

No obstant això, la realitat exigeix afrontar dos problemàtiques principals: la dificultat inherent a un informe d’expert econòmic d’aquestes característiques i el seu cost associat, que en determinades circumstàncies poden dissuadir el client d’iniciar la reclamació judicial.

Doncs bé, una sèrie de firmes d’advocats amb les que col·laborem ens han demanat elaborar un informe pericial econòmic en el qual analitzem -entre altres qüestions- (i) la decisió de l a Junta Única de Resolució, (ii) l’evolució econòmica i financera del BANCO POPULAR i del sector bancari espanyol entre el 2008 i el 2016 i (iii) la informació facilitada als inversors en el procés d’ampliació de capital el 2016. Sota el nostre punt de vista, la informació facilitada pel BANCO POPULAR en l’ampliació de capital de 2016 no reflectia la realitat de la seva situació econòmica, financera i patrimonial.

Si proporciona assessorament jurídic a afectats per l’ampliació de capital de BANCO POPULAR i requereix els serveis de pèrits economistes independents que elaborin l’informe i el defensin amb solvència en la vista judicial, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres.

Estem a la teva disposició per a un soci de la nostra firma comenti personalment amb vostè qualsevol dubte que pugui sorgir en aquest sentit.

Marca Cardinal

T933173993

info@marcacardinal.com