En el transcurs del mes de maig, Marca Cardinal imparteix  l’assignatura de Comptabilitat i Gestió de Despatxos Professionals del Màster d’Advocacia a la Universitat de Barcelona. Una bona oportunitat per poder transmetre els conceptes essencials dels estats financers i gestió de despatxos a futurs professionals del dret.