POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Protecció de dades de caràcter personal segons la LOPD

MARCA CARDINAL AUDIT SLP i MARCA CARDINAL SLP amb CIF B65908972 i B65218877, respectivament, i domicili professional a Via Laietana, 45 7º 1ª de 08003, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del Lloc web www.marcacardinal.com, s’inclouen en els fitxers automatitzats específics de l’ús exclusiu de les seves bases de dades.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’acompliment de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies dels serveis que es presten. Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

Els professionals que es col·laboren en la tasca professional de MARCA CARDINAL AUDIT SLP i MARCA CARDINAL SLP adopten les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació dels mateixos.

L’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts en el citat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets pot realitzar el propi usuari a través d’email a: jlm@marcacardinal.com o a l’adreça: www.marcacardinal.com

 

Finalitat del tractament de les dades personals:

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

En MARCA CARDINAL AUDIT SLP i MARCA CARDINAL SLP tractarem les seves dades personals recaptades a través del Lloc Web www.marcacardinal.com , amb les següents finalitats:

·       En cas de contractació dels béns i serveis oferts a través de MARCA CARDINAL AUDIT SLP i MARCA CARDINAL SLP, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.

·       Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis disposats a marcacardinal.com ,

·       Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i / o publicitat de MARCA CARDINAL AUDIT SLP i MARCA CARDINAL SLP

Li recordem que pot oposar-se a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça indicada anteriorment.

Els camps d’aquests registres són d’emplenament obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

Per quant de temps es conserven les dades personals recollides?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no sol·liciti la seva supressió i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.

Legitimació:

El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

·       La sol·licitud d’informació i / o la contractació dels serveis propis de AUDITORIA i PERITATGES respectivament, en els termes i condicions es posaran a la seva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.

·       El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que li vam informar posant a la seva disposició la present política de privacitat, que després de la lectura de la mateixa, en cas d’estar conforme, pot acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella disposada a l’efecte.

En cas que no ens faciliti les seves dades o ho faci de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la seva sol·licitud, resultant de el tot impossible proporcionar la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Destinataris:

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a MARCA CARDINAL AUDIT SLP o MARCA CARDINAL SLP, llevat obligació legal.

Com ENCARREGATS de tractament, actuem els professionals que integrem el despatx professional, havent-se compromès a el compliment de les disposicions normatives, d’aplicació en matèria de protecció de dades, en el moment de la seva contractació:

JOSE LUIS MARTINEZ FERNANDEZ, amb domicili professional a Via Laietana, 45 7º 1ª de 08003 Barcelona.

ALBERT DEULOFEU Schilt, amb domicili professional a Via Laietana, 45 7º 1ª de 08003 Barcelona.

EVA ALDEGUER VIDAL, amb domicili professional a Via Laietana, 45 7º 1ª de 08003 Barcelona.

Dades recopilades per usuaris dels serveis:

En els casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d’allotjament compartit, MARCA CARDINAL AUDIT SLP i MARCA CARDINAL SLP no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari de l’RGPD.

Drets propietat intel·lectual

MARCA CARDINAL AUDIT SLP i MARCA CARDINAL SLP és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, “know how” i tots els altres drets guarden relació amb els continguts de la pàgina web www.marcacardinal.com i els serveis oferts en el mateix , així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i / o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, de la pàgina web www.marcacardinal.com sense el consentiment previ i per escrit.

Propietat intel·lectual del programari

L’usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per MARCA CARDINAL AUDIT SLP i MARCA CARDINAL SLP, tot i ser gratuïts i / o de disposició pública.

 

MARCA CARDINAL AUDIT SLP i MARCA CARDINAL SLP disposen dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.

L’usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació de servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, a excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada dels mateixos.

Per a tota actuació que excedeixi el compliment del contracte, l’usuari necessita autorització per escrit per part de MARCA CARDINAL AUDIT SLP i MARCA CARDINAL SLP quedant prohibit a l’usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de MARCA CARDINAL AUDIT SLP i MARCA CARDINAL SLP assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per part seva.

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per www.marcacardinal.com i, en particular de:

·       La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de

·       La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de MARCA CARDINAL AUDIT SLP i MARCA CARDINAL SLP , resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o

·       Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de

·       La recollida i / o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació dels mateixos.

·       La utilització de servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de correu massiu

L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut de la seva web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.

L’usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei en línia, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com a principis universals d’ús d’Internet.

L’usuari indemnitzarà MARCA CARDINAL AUDIT SLP i MARCA CARDINAL SLP per les despeses que es poguessin generar en la imputació a les empreses per alguna causa que fos responsabilitat del usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d’una decisió judicial no definitiva.

Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI. MARCA CARDINAL AUDIT SLP i MARCA CARDINAL SLP no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.

 

En el cas d’usuaris amb els quals hi hagi una relació contractual prèvia MARCA CARDINAL AUDIT SLP i MARCA CARDINAL SLP si estan autoritzats a l’enviament de comunicacions comercials als que inicialment van ser objecte de contracte amb el client.

En tot cas, l’usuari, després d’acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través del correu electrònic jlm@marcacardinal.com.