Aquesta és una pregunta que sovint ens fem els perits economistes (almenys de la nostra firma); i per ser honestos, no té resposta fàcil perquè treballem en múltiples contextos i temes. No obstant això, la nostra experiència ens ha permès obtenir unes conclusions que ens agradaria compartir identificant els principals problemes que (advocats i perits economistes experts) podem trobar-nos i que es resumim a continuació:

  • Diàleg i empatia insuficient entre advocat i economista: No és possible fer bé el la teva feina quan no hi ha una actitud proactiva que permeti entendre la problemàtica existent i el que s’espera de nosaltres. I per això cal una bona comprensió mútua entre advocat i perit economista.
  • Deficient comprensió de l’estrategia processal per part processal del perit: Per diverses raons (manca de comunicació, premura de temps, manca d’interès del perit, etc…) el perit no té clara l’estratègia processal que contextualitza el treball a desenvolupar, fet que limita un enfocament adequat i la qualitat del seu treball. Per tant, el perit economista ha de demanar la informació necessària per entendre el context on s’ha de moure, la informació que disposarà i si s’escau repensar l’objecte de la pericial.
  • Necessitat d’enfortir l’enfocament de demanda des del punt de vista econòmic: Sovint, s’inclouen enfocaments i/o càlculs que no responen a una certa lògica econòmica o bé es poden millorar, fet passa necessàriament per l’intercanvi d’opinions entre advocat i economista.
  • Limitacions de temps (terminis) o informació (fonts): La manca de planificació i en alguns casos d’accés a informació rellevant pot limitar considerablement la qualitat de la feina a realitzar pel perit economista. En aquestes situacions, l’expert ha donar el millor de sí: Treballar ràpid i bé, buscar fonts d’informació alternatius o bé metodologies que simplifiquin els càlculs, centrar-se en allò essencial i no perdre’s en tribulacions que aporten poc o res a l’informe.
  • Deficient orientació de l’informe pericial a les necessitats del procediment: És molt habitual llegir informes pericials econòmics amb una clara tendència (conscient o no) a utilitzar excessius tecnicismes excessius i un llenguatge poc comprensible; Si a això s’afegeix una certa sensació que els honoraris és justifiquen per la quantitat de folis, el resultat final no és el més desitjat: informes llargs i feixucs, poc comprensibles i que en res ajuden la tasca de l’advocats i el jutge. Així, la nostra experiència ens diu que en general, tant advocats com jutges valoren molt positivament els informes pericials sintètics, amb gràfics explicatius i conclusions clares.
  • Informes amb biaix evident legal: No li correspon al perit economista fer d’advocat i molt menys de jutge; en conseqüència, els seus  informes han de respondre a criteris econòmics sòlids, prudents i en la mesura del possible comprensibles. A més, l’experiència demostra que informes amb biaix jurídic són perjudicials no només per a la credibilitat de l’economista sinó també per l’advocat i finalment pel client.
  • Preparació inadequada, manca de solvència i de comunicació en la defensa de l’informe davant el jutge: Treballar bé l’informe és condició necessària però no suficient per fer una bona feina a la vista oral; també cal preparar bé la vista amb l’advocat i, sobretot, ser capaç de comunicar de forma tranquil·la, pedagògica, clara i concisa aquelles qüestions que fonamenten les conclusions de l’informe. I aquesta qualitat ha de treballar-se en igual o major mesura que la part tècnica de l’informe pericial.